Skočit na obsah

O nás

Vznik HC Old Stars Karviná o.s.

Původní myšlenka založení sdružení vznikla v hlavách několika nadšenců, kteří už díky věku a úměrně k němu i slabším výkonům, ukončili aktivní činnost hokeje a chtěli se dále hokejem už jen bavit.

Miloš Nachtman tedy podává na Ministerstvu vnitra ČR návrh na registraci občanského sdružení, které bude užívat název:

HC Old Stars Karviná o.s., se sídlem Petrovice č. 591, 735 72 Petrovice u Karviné.

Cílem sdružení je organizace a řízení sportovních a společenských akcí a uspokojování zájmů a potřeb členů.

Zmocněncem přípravného výboru oprávněným jednat jeho jménem je Miloš Nachtman.

Dne 18. 4. 2008 tedy vzniká registrace na Ministerstvu vnitra a 27. 5. 2008 probíhá ustavující schůze HC Old Stars Karviná o.s., kterou svolali členové přípravného výboru Nachtman Miloš, Václavík Martin a Koláček Marek, jež se po registraci občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR stali i jeho prvními členy. Ustavující členské schůze se zúčastnilo deset osob a její program byl následující:

  1. zahájení, návrh programu schůze
  2. registrace členů
  3. volba předsednictva, předsedy a místopředsedů
  4. volba revizní komise

Schůzi zahájil a řídil Miloš Nachtman. Program schůze byl jednomyslně schválen.

Bylo zvoleno předsednictvo ve složení Nachtman M., Václavík M., Koláček M. Předsedou občanského sdružení byl zvolen Miloš Nachtman a dále byli zvoleni místopředsedové Martin Václavík a Marek Koláček. Revizní komise byla schválena ve složení Martin Feber, Roman Pavlíček a Kamil Kartuš.

Dne 27.6.2013 proběhla Valná hromada.

Změny v předsednictvu a to jak v počtu, tak osobách. Navýšení z 3 na 5 členů předsednictva.

  • Předseda: 1
  • Místopředseda: 1
  • Členové předsednictva: 3

V souladu se stanovami OSK proběhla volba nového předsedy OSK. Předsedou OSK pro období od 1.7.2013 do 30.6.2015 byl zvolen Miloš Nachtman.

V souladu se stanovami OSK proběhla volba nového místopředsedy OSK. Místopředsedou OSK pro období od 1.7.2013 do 30.6.2015 byl zvolen Ladislav Burián.

V souladu se stanovami OSK proběhla volba členů předsednictva OSK. Členy předsednictva OSK pro období od 1.7.2013 do 30.6.2015 byli zvoleni:
Kamil Kartuš
Roman Pawliczek
Zbyněk Kasperlík